Ο χώρος και η ψυχολογία

Ο χώρος και η ψυχολογία

Ο χώρος ή στην ορολογία της επιστήμης της επικοινωνίας, η Οπτική Παραστατική Εικόνα επηρεάζει καθοριστικά την ψυχολογία μας αλλά και τη ψυχολογία των ανθρώπων οι οποίοι συνυπάρχουν εντός του χώρου αυτού.

Η εικόνα δημιουργεί συναισθήματα και αυτά παράγουν την κατάσταση του σώματος π.χ γαλήνη- ηρεμία- ένταση- stress

Η εικόνα του χώρου μας καθορίζεται πρωτίστως από τις επιλογές μας σε προϊόντα και υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

Όσο πιό συμβατά είναι τα αντικείμενα με τις επιθυμίες και τις προτιμήσεις του εσωτερικού μας κόσμου τόσο πιό αρμονική είναι η σχέση συναισθήματος και κατάστασης.

Πως μπορούμε να πετύχουμε την αρμονία ;

  1. κατανοούμε τις βαθύτερες επιθυμίες μας και το επιθυμητό στύλ μας
  2. απαντάμε με απόλυτη σαφήνεια στο πως θα ήθελα το χώρο μου
  3. καταβάλουμε προσπάθεια να συνθέσουμε τις απόψεις και επιλογές μας με αυτές των συμβίων μας
  4. πραγματοποιούμε ευρεία έρευνα ώστε να εντοπίσουμε τα υλικά – τα χρώματα – την ποιότητα των προϊόντων που επιθυμούμε να εντάξουμε στο χώρο μας

Τα πρώτα συναισθήματα τα οποία μας κατακλύζουν στη θέα των αντικειμένων πρός επιλογή, με σχεδόν στατιστική απολυτότητα είναι και αυτά τα οποία τελικά θα επηρεάσουν την επιλογή μας. Δηλαδή η πρώτη εικόνα που θα σχηματίσουμε καταλαμβάνει ποσοστό άνω του 90% στην τελική μας επιλογή.

 

Τα θετικά συναισθήματα από τις προσωπικές επιλογές, επιδρούν ευεργετικά στο σώμα μας.

Τα νευρωνικά δίκτυα τα οποία συνεργάζονται ώστε να παραχθεί χαρά και ικανοποίηση ενεργοποιούνται με αποτέλεσμα να νιώθουμε ευχάριστα και να παράγουμε θετικές σκέψεις.

Ο χώρος ο οποίος ικανοποιεί τις προσδοκίες μας και ανταποκρίνεται στις επιλογές μας προσφέρει ευχαρίστηση και ικανοποίηση τόσο σε εμάς όσο και στους ανθρώπους με τους οποίους συνυπάρχουμε.

Η αδιόρατη ένταση, η οποία συχνά μας κυριεύει εφόσον δεν οφείλεται σε παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με την υγεία σωματική και πνευματική πολλές φορές οφείλεται στις συνθήκες του περιβάλλοντος χώρου στον οποίο ζούμε, διαβιώνουμε, εργαζόμαστε.

Αυτό σημαίνει πως μπορούμε να ρυθμίσουμε την ψυχολογία και τη διάθεση μας ορίζοντας τις παραμέτρους της εικόνας του χώρου μας την οποία διαμορφώνουν τα υλικά, η ποιότητα, τα χρώματα και εν κατακλείδι η προσωπικότητα μας γιατί αυτή καθορίζει όλα τα προηγούμενα.

 

 

Praxitelis
Better Place – Better Days 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.