ΜΠΑΝΙΟ

HPL POSTFORMING

ΜΠΑΝΙΟ

Το HPL είναι ιδανικός συνεργάτης για τη δημιουργία μονάδων επίπλων για μπάνια.
Πλήρως μη τοξικό, ανθεκτικό και εξαιρετικά εύκολο να καθαριστεί

HPL ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ

HPL ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ

HPL ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ

HPL ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ

HPL ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ

HPL ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ